Uložení finanční rezervy

Přebytek peněz je snem spíše z říše pohádek než realitou všedního života. V životě rodiny přicházejí období, kdy řeší nedostatek finančních prostředků, ale také období, kdy je třeba pečlivě zvažovat, jak naložit s nahromaděnými úsporami. Přichází nerudovská otázka: Kam s nimi? Jak s nimi naložit, aby nejen neztrácely na hodnotě, ale také přinášely plody: úroky.

Příležitostí, kam uložit volné finanční prostředky, je nespočet – od slamníku přes rozličné finanční produkty, komoditní burzy, drahé kovy, nemovitosti po starožitnosti či kupříkladu známky. Každá možnost má své výhody i nevýhody, každá je vhodná pro někoho jiného, pro jiný objem prostředků a jinou situaci.

Zaměřme nejprve pozornost na produkty finančního trhu, neboť jsou dostupné téměř každému a jejich nabídka pokrývá téměř celé spektrum likvidity, možných výnosů, rizika a optimálního investičního horizontu.

top-slide