Podílové fondy

Další možností, jak uložit volné finanční prostředky jsou podílové fondy, které se liší investičním horizontem, potencionálním výnosem i rizikem, v závislosti na strategii a převažujících investičních nástrojích v portfoliu fondu. Fondy peněžního trhu dosahují výnosu kolem 3 % ročně, doporučená doba investice se pohybuje kolem 1 roku a riziko je velmi nízké. Dluhopisové fondy vydělávají kolem 8 % ročně s doporučenou délkou investice kolem 3 let a středně vysokým rizikem. Akciové fondy mohou dosahovat výnosů až desítek procent s vysokým rizikem a doporučeným investičním horizontem přes 5 let.

Dluhopisové fondy zaznamenaly boom v minulých letech, kdy dosahovaly výnosů až kolem 10 % díky klesajícím úrokovým sazbám. Protože se úroky dostaly na dno, lze očekávat i nižší výnosy dluhopisových fondů. Světové oživení naopak nahrává akciovým fondům, jejichž výnosy mohou dosahovat jinde stěží dosažitelných výšek.

top-slide