Spořící účet, termínovaný vklad, vkladní knížka

Spořící účet i další dva uvedené produkty jsou vysoce bezpečné ze zákona pojištěné nástroje ke zhodnocování prostředků, čemuž ovšem odpovídá i poměrně nízký výnos, který jen částečně pokryje aktuální inflaci.

Likvidita uložených prostředků závisí na délce výpovědní lhůty (spořící účet a vkladní knížka) nebo termínu uložení peněz (termínovaný vklad). V některých případech lze prostředky disponovat i dříve, ovšem je nutno počítat se sankcemi za předčasné vypovězení vkladu.

Protože výnos u těchto produktů nepokryje ani inflaci, jsou vhodné spíše jako krátkodobé úložky (do jednoho měsíce) jako doplnění rezervních prostředků, které jsou o něco lépe úročeny než běžný účet.

top-slide