Stavební spoření

Stavební spoření je výhodné zejména díky státnímu příspěvku, který činí až 15 % z vkladu s maximální výší 2 000 Kč.

Úročení vkladů uložených na účet stavebních spořitelen v posledních letech klesá, v současnosti dosahuje maximálně 2%. Další nevýhodou pro krátkodobé investice jsou poplatky za uzavření smlouvy ve výši zpravidla 1 – 2 % z cílové částky.

Investiční produkt Doporučený investiční horizont Rizikovost Očekávaný výnos
Běžný účet 1 měsíc velmi nízká 0%
Spořící účet do 1 roku velmi nízká max. 2%
Termínový vklad do 1 roku velmi nízká max. 2%
Vkladní knížka do 1 roku velmi nízká max. 2%
Stavební spoření 5 let velmi nízká 2 až 8%
Kapitálové životní pojištění 5 a více let nízká až 5%
Investiční životní pojištění 5 a více let střední až vysoká více než 5%
Penzijní připojištění 5 a více let nízká až 5%
Hypoteční zástavní listy 3 až 5 let střední 4 až 6%
Fondy peněžního trhu 1 rok nízká 2 až 3%
Dluhopisové fondy 3 roky střední 5 až 8%
Akciové fondy 5 a více let vysoká 10% a více
Obligace 3 roky střední 5 až 8%
Akcie 5 a více let velmi vysoká 10% a více

top-slide