Tvorba území

Tuto nejdelší, zároveň ale nejvýnosnější variantu investice jsme zahájili na jaře 2013.

Na koupi pozemku o výměře téměř 11 000 m2 jsme získali úvěr od banky. Nejprve jsme však nechali zpracovat analýzu záměru, která odhalila tyto nedostatky pozemku:

  • ČEZ zde nemá dostatečnou kapacitu pro 12 RD
  • Na pozemku je ochranné pásmo hlavního řádu vody
  • Registrovaný půdní sesuv
  • Ochranné pásmo lesa
  • Radioreléová trasa

Tato omezení zvýšila cenu projektu o 600 000 Kč

Náklady na analýzu, projekt a stavební povolení vyšly na 200 000 Kč

Realizace komunikací, hlavních řádů a přípojek vyjdou na 1 200 000 Kč

Jednoduchým výpočtem zjistíme, že pro úspěšnou realizaci tohoto projektu musí být prodejní cena těchto pozemků zvýšena o 200 Kč na m2. Nyní se u tohoto projektu pohybujeme s prodejní cenou o 500 Kč na m2 vyšší oproti pořizovací ceně.

Zde nás čekají ještě roky práce, ale věříme ve zdárný konec.

top-slide