První právní realitní

Tento projekt je zatím ve stádiu příprav. Půjde o samostatný právní servis našeho holdingu, který nebude zajišťovat externí advokátní kancelář, ale vytvoříme vlastní profesionální tým, který budou tvořit právníci, odborníci v oblasti nemovitostí.

Tato služba nejvyšší právní i morální úrovně bude spojena hlavně s naším balíčkem výstavby, půjde o odborné právní služby zaštiťující pronájmy či prodeje nemovitostí, zajištění věcných břemen, jednání s katastrálním úřadem apod.

top-slide